ploaie2012.jpg
Meniu Principal
Acasa
Noutati
Reteaua Scolara
Pagina inspectorului
Legislatie
Link-uri utile
Inv. particular
Forum
Proiecte ISJ
Compartimente
Popular
Login Form

Parola uitata?
Vizualizare ceas
Calendarul actualizarilor site-ului

 mar   Aprilie 2014   mai

DLMMJVS
   1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog Resources
Informatii utilizatori
1376 membri
0 azi
0 in aceasta saptamana
1 in aceasta luna
ultimul: mariuca
Adresa ta IP
54.211.138.180
United States United States,
Browser
Unknown Browser Unknown Browser
Sistemul tau de operare
Unknown Operating System Unknown Operating System
Expozitii, prezentari, evenimente
Sondaj
Ce parere aveti despre website ?
 
Arhiva Site

prof. dr. Stefan Firu
Inspector Scolar General


Purtator de cuvant: inspector Livia Cretulescu telefon: 0733553829 e-mail: liviacretulescu@gmail.com
AUDIENTE INSPECTORI SCOLARI IN FIECARE LUNI INTRE ORELE 10-12
A+ | A- | Reset
Documente actuale
Scris de M Dragomir   
miercuri, 03 octombrie 2007

Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet Liniste si Pace si Fericirea de a petrece aceste clipe magice cu cei dragi.

Hristos a inviat ! - Inspector Scolar General prof. Stefan Firu

 Ordin nr 3290 din 11.04.2014 privind completarea stocului de manuale scolare pentru
anul 2014-2015 si catalogul manualelor scolare

 Catalogul manualelor scolare (clasele III-X) valabile pentru anul scolar 2014-2015
 INVATAMANTUL PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI pentru ANUL SCOLAR 2014-2015
 Programul social "Euro 200" - 2014
OLIMPIADA NATIONALA DE MATEMATICA, SIBIU 7-11 aprilie 2014

REZULTATLE SIMULARII EXAMENULUI DE BACALAUREAT - martie 2014
REZULTATELE SIMULARII EXAMENULUI DE EVALUARE NATIONALA la clasa a VIII-a - februarie 2014
Ordine, metodologii de evaluare a elevilor la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a 2013-2014
 PERSONAL ISJ
   DECLARAŢII de AVERE
Ultima actualizare ( vineri, 18 aprilie 2014 )
Citeste mai departe...
 
Miscarea personalului didactic
Scris de M Dragomir   
mari, 13 noiembrie 2007
 Lista cadrelor didactice inscrise la etapele I, II si III de pretransfer, schimb de posturi si modificarea duratei contractului de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata, pana in data de 23 aprilie 2014
 Lista cadrelor didactice titulare care participa la etapa I de pretransfer, aprilie 2014
 O R D I N 3275/10.04.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5451/2013
 Lista posturilor (vacante/rezervate), disponibile la data de 17 aprilie 2014
 Model de cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015(cerere de continuitate)
DETALIEREA Punctajelor criteriului IV- Activitate metodica si stiintifica - din anexa 2 a Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar în anul şcolar 2014 - 2015, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5451/2013, cu modificările si completările ulterioare
OMEN nr. 3080/05.02.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5451/2013
Ordin nr. 5451/12.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015
Nota MEN referitoare la concursul de ocupare a posturilor care se vacanteaza in timpul anului scolar
O R D I N 4959/2.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT -Anexă la Ordinul ministrului educației naţionale nr. 4959/02.09.2013
Ordin nr. 3128/01.02.2013 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013
Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013

 Gradatia de merit

Fise de evaluare pentru acordarea gradatiei de merit 2014
ORDIN nr. 5455/12.11.2013 pentru apobarea Metodologiei și criterilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar
 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PENTRU PREDAREA/ PRELUAREA DOSARELOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CONCURSUL PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT 2014

 
Perfectionarea cadrelor didactice

Situatia finala centralizata a evaluarii dosarelor depuse pentru echivalare studii conform OM 5553/2011
Listele cadrelor didactice inscrise pentru obtinerea gradului didactic II, sesiunea 2015
Listele cadrelor didactice inscrise pentru a li se efectua inspectia curenta 1 in anul scolar 2013-2014 in vederea inscrierii la gradele didactice II sau I
Listele cadrelor didactice inscrise la definitvat iulie 2014
Rezultatele evaluării dosarelor depuse pentru echivalare de studii pe baza ECTS/SECT prin OM Nr. 5553 /2011,cu modificările ulterioare  şi OM.5211/2013, se află aici, în pagina insp. Ioan Cârţău  şi la secţiunea Perf. C.d. Completarea dosarelor se face în perioada 28.noiembrie-13 decembrie 2013 conform precizărilor din  Nota de pe ultima pagină a documentului anexat.
Ordin nr. 5397/5.11.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011
Ordin nr. 5294/16.10.2013 de aprobare a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2013 - 2014
Ordin nr 5211 din 08.10.2013 pentru aporbarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5553/2011, sesiunea 2013-2014
Informatii inscrieri grade didactice an scolar 2013-2014
Precizari privind probele de examen pentru obtinerea gradului didactic II, sesiunea 2013
Procedura privind echivalarea si acordarea de cretite profesionale transferabile pentru particiaprea la activitati de formare din categoria 4 . Programe speciale
Ordin nr. 3307/28.02.2013 privind modelul Atestatului de formare continuă a personalului didactic și a modelului Fișei competențelor și a disciplinelor/temelor
Ordin nr. 3370/12.03.2013 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obținute de cadre didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale
Ordinul 3129 privind modificarea si completarea OMECTS 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar si Ordin nr 3130 privind modificarea si completarea anexei nr 5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia
Informatii inscrieri Colocviu gradul I 2015
ORDIN nr. 3342/28.02.2012 privind aprobarea unor programe pentru acordarea definitivării în învățământ
Ultima actualizare ( miercuri, 23 aprilie 2014 )
 
Examene nationale 2013-2014
Scris de M Dragomir   
joi, 29 noiembrie 2007

Bacalaureat 2014

NOTA nr.25393/15.01.2014 cu privire la perioada de desfăşurare a examenului de bacalaureat 2014 - sesiunea specială
LISTA OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR INTERNAȚIONALE pentru care se aplică prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, art 4. alin. (2) din anexa 2 la OMECTS nr. 4799/31.08.2010, valabilă și pentru anul 2014
CALENDARUL simulărilor evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 - 2014
Ordinul ministrului educaţiei naţionale privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţiionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 - 2014

Ordin nr. 4932/29.08.2013 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
Nota privind sustinerea probei D evaluarea competentelor digitale din cadrul examenului de Bacalaureat 2014
Ordin nr. 4923/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2014
PROGRAME DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINELE MATEMATICĂ, FIZICĂ, CHIMIE, ECONOMIE, LOGICĂ ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE, BACALAUREAT 2013
M E T O D O L O G I A de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011 Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
Atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat - Anexa 3 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat

Evaluarea nationala 2014

Ordin nr. 4924/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014
Procedura privind vizualizarea lucrarilor la Evaluare nationala (click aici)
Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011 (anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4.801/31.08.2010)
Programele pentru disciplinele la care se susţine Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 (anexa 3 la Ordinul MECTS nr. 4.801/31.08.2010)

Admiterea in ciclul inferior al liceului

FISA DE INSCRIERE IN ANUL SCOLAR 2014-2015 admitere in clasa a IX-a – invatamânt preuniversitar de stat
ANEXA LA FISA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL SCOLAR 2014-2015 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
FISA pentru înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani in anul scolar 2014-2015
METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ pentru admiterea în clasa a IX-a ÎN JUDEŢUL SIBIU
Ordin nr. 3136/20.02.2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani
Ordin nr. 4925/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015
Situatia admiterii in clasa a IX-a de liceu dupa etapa I a repartizarii 2013 (prima si ultima medie de repartizare)
Ordin prvind modul de plata a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013-2014
Centrele zonale de inscriere pentru admiterea in ciclul inferior al liceului 2013
Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 (anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010)
Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini penru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaționale (anexa 3 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010)
Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională (anexa 4 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010)
Ultima actualizare ( miercuri, 09 aprilie 2014 )
 
Acasa Noutati Reteaua Scolara Pagina inspectorului Legislatie Link-uri utile Inv. particular Forum Proiecte ISJ Compartimente